Friday, August 12, 2011

Peraturan-Peraturan Kelab SPBT

Peraturan-Peraturan Kelab SPBT
Matlamat : Kelab SPBT SJK ( C ) PAY FONG 3 ditubuhkan untuk melatih murid-murid dari segi perkembangan jasmani, rohani, emosi dan intelek.
Objektif : Murid-murid melakukan kerja harian dan tanggungjawab sendiri dengan Berjaya. Ahli-ahli boleh berdikari serta menunjukkan ciri-ciri sebagai pemimpin.
Untuk berjaya menjalankan kegiatan kelab SPBT, murid-murid perlu mematuhi peraturan-peraturan berikut:
  1. Ahli kelab mesti mematuhi arahan-arahan guru penasihat.
  2. Semua ahli kelab diwajibkan menghadiri setiap perjumpaan.
  3. Semua ahli mesti menjalankan aktiviti dengan bersungguh-sungguh misalnya membaikpulih buku teks, membalut buku teks, mengemaskan bilik BOSS, menghiaskan bilik BOSS dan sebagainya.
  4. Sebagai ahli mestilah berdisiplin, bersopan santun, berakhlak mulia dan sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan kepada guru penasihat.
  5. Semua ahli mesti menjaga kebersihan bilik BOSS.
  6. Sebagai ahli yang bertanggungjawab semua peralatan yang telah digunakan mestilah disimpan di tempat asalnya.
  7. Semua ahli dikehendaki menjalankan tugas dengan mengikut jadual waktu yang disediakan.

No comments:

Post a Comment